DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

Global Democracy: The Key to Global Justice, now published
According to the UN’s chief, the world is in a state of emergency due to numerous intertwined crises and a failure of global governance. A new book titled Global Democracy: The…
Oded Gilad och Dena Freeman | 17.11.2022
Sex myter om demokrati och demokratistöd
This article deals with six myths that have formed around democracy and democracy support which threaten to benefit democracy’s adversaries, and corrode the confidence and resilience of democracy’s defenders.
Derek Mitchell | 08.11.2022
Climate conference COP27: the sham in Sharm El Sheikh
The UN climate conference taking place in Egypt this week is an exercise in organized hypocrisy. One of the most striking images from the popular Science Fiction TV series The…
Austin G. Mackell | 07.11.2022
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer