DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

Deliberativt lyssnande och komplementär demokrati
This opinion piece explores listening, discussion and deliberation as core concepts of democracy.
Daniela Vancic och Matt Qvortrup | 16.03.2023
Den globala nedgången för demokratin avtar, enligt Freedom House-rapport
The 2023 Freedom in the World report concludes that the global struggle for democracy approached a possible turning point in 2022
Andreas Bummel | 14.03.2023
V-Dem-rapport: Global demokrati har sjunkit till 1986 års nivå
I sin nyligen publicerade Democracy Report 2023, som undersöker utvecklingen av demokrati och autokrati i världen, konstaterar det Göteborgsbaserade V-Dem-institutet att den genomsnittliga nivå av demokrati som en global medborgare…
Francesca Braga | 09.03.2023
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer