GLOBAL DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Join the Week for World Parliament in October
Join this year’s Week for World Parliament from October 21-28 2021 and support the call for the establishment of a world parliament that will give representation and political power to…
Petter Ölmunger | 29.09.2021
Democracy is suited to tackle climate change
As the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) seems to confirm, the more we learn about the rate and effects of climate change, the more there…
Daniel J. Fiorino | 22.09.2021
Groups say inclusive UN remains on the agenda after UN chief’s report
On Friday, UN Secretary-General Antonio Guterres unveiled a much anticipated report titled “Our Common Agenda” which outlines plans for strengthening multilateralism and the United Nations, among other things. The document…
DWB | 13.09.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer